"The mission of the Kamalnayan Bajaj Hospital is to provide compassionate healthcare of the highest quality at a reasonable cost to all the sections of the society. Fulfilling the needs of the patient will be our priority."

 

 "समाजाच्या सर्व स्तरातील रुग्णांच्या गरजांना प्राध्यान्य देऊन, योग्य खर्चात उच्च दर्जाची सौहार्दपूर्ण आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, हेच कमलनयन बजाज रुग्णालयाचे प्रेरित कार्य आहे."